Нострифікація

Після здобуття освіти за кордоном Ви маєте намір продовжити навчання чи влаштуватися на роботу в Україні? У такому випадку Вам необхідно здійснити процедуру нострифікації документів про освіту.

Нострифікація– це процедура визнання та встановлення еквівалентності іноземних документів на відповідність державним стандартам про освіту України. 

 

Нострифікацію в Україні здійснює Міністерством освіти та науки, молоді та спорту України. В результаті здійснення нострифікації видається Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту.

 

Процедура нострифікації включає такі етапи:

    • Підготовка документів для нострифікації;
    • Подача документів у Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України;
    • Експертний аналіз;
    • Підготовка експертного висновку про визнання документів;
    • Визнання, на підставі якого видається Свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту .

 

Для здійснення нострифікації необхідні такі документи:

    • Заява на проведення процедури визнання;
    • Нотаріальна довіреність на представника нашої центру перекладів (вартість засвідчення довіреності);
    • Оригінали документів (з Апостилем або легалізовані відповідно до законодавчих  норм країни, в якій виданий документ);
    • Нотаріально засвідчені переклади документів про освіту з одночасним засвідченням нотаріальних копій (Вартість нотаріального засвідчення та перекладу).
    • Копії документів про попередню освіту;
    • Копія документа, який посвідчує особу власника документів;
    • Архівна довідка з навчального закладу, в якому була одержана освіта (по можливості) та її нотаріальна копія;
    • Ідентифікаційний код власника документа.
    • Особам, які отримали запрошення на навчання від вузу України, необхідно надати копію даного запрошення.

 

Після підготовки та  подачі пакету документів на нострифікацію Міністерством може бути прийняте рішення про повне чи часткове визнання еквівалентності документів або про відмову у визнанні еквівалентності документів про освіту.